advokátní kancelář praha

Vážení klienti,

v dalším čísle našeho newsletteru se věnujeme hlavním změnám, které přinesl zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) v oblasti podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným.

Zobrazit v PDF

advokátní kancelář praha

Vážení klienti,

v tomto čísle Vám přinášíme základní informace týkající se důsledků prodlení dlužníka
s plněním peněžitého závazků dle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014
s přihlédnutím rovněž k významným změnám této problematiky účinným již od 1. července
2013.

Zobrazit v PDF