Advokátní kancelářTEAMAdvokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o. (nesoucí obchodní označení JURREX) byla založena v roce 2008 jako advokátní kancelář specializující se zejména na právní služby pro potřeby podnikatelské sféry. V současné době poskytujeme právní služby jak českým, tak zahraničním subjektům, velkým společnostem, jakož i středním a malým podnikům či jednotlivcům.

V průběhu let jsme vybudovali stabilní a odborně erudovaný právní tým, který je zárukou vysoké kvality našich služeb, mimořádné flexibility a maximální efektivity, což jsou atributy, se kterými poskytujeme právní poradenství.


Co je náš cíl

Naším cílem je poskytnutí individuální právní služby, která vychází z detailní znalosti platného práva a právní praxe a rovněž z poznání a pochopení ekonomických záměrů klienta, jeho specifik a zákonitostí, na kterých stojí konkrétní oblast klientova podnikání.

Vysoký standard našich služeb je mimo jiné zajištěn úzkou dlouhodobou spoluprací s odborníky a spolupracovníky v dalších odborných oblastech, především s daňovými poradci, auditory, znalci a tlumočníky, což zajišťuje komplexnost našich služeb a pochopení všech relevantních souvislostí.

Naši advokáti jsou také insolvenčními správci, usazenými evropskými advokáty ve Slovenské republice a
pravidelně spolupracují s partnerskými advokátními kancelářemi v zahraničí. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.