Náš tým

Mgr. David Belha

autoportrét - zmenšený

David je partnerem kanceláře. David absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2003 a je členem České advokátní komory, advokátem je od 1. ledna 2007. V průběhu své praxe zastupoval významné české i zahraniční subjekty zejména při akvizičních transakcích v České republice a ve významných soudních řízeních. Rozsáhlé zkušenosti získal při zastupování pojišťoven v soudních řízeních a rovněž v (licenčních) řízeních vedených Českou národní bankou. Ve své praxi se zaměřuje zejména na sporovou agendu, fúze a akvizice, závazkové právo, právní aspekty provozování vodárenské infrastruktury, developerské projekty a právo nemovitostí. V roce 2010 složil David rozdílové zkoušky insolvenčního správce a je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce. David poskytuje služby v českém a anglickém jazyce.


Specializace:
Korporátní právoFúze a akvizicePrávo nemovitostíPracovní právoPojišťovací právoSporová agenda

Mgr. Petr Vacíř

petr

Petr je partnerem kanceláře. Petr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1999 je členem České advokátní komory. Advokátem je od 1. ledna 2003. Petr se specializuje zejména na právo obchodních společností, fúze a akvizice. Ve své dosavadní praxi realizoval řadu významných národních i mezinárodních akvizičních a restrukturalizačních transakcí. V rámci své praxe Petr také úspěšně zastupoval významné podnikatelské subjekty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v řízení o povolení spojení soutěžitelů. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti přeměn obchodních společností a restrukturalizace koncernů. Jako samostatný advokát Petr také získal rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů v obchodněprávních sporech, zejména ve sporech týkajících se náhrady škody. Petr je rovněž členem Slovenské advokátní komory. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.


Specializace:
Korporátní právoFúze a akviziceCenné papíryPojišťovací právoSporová agenda

Mgr. Jan Pytel

honza

Jan je advokátem a věnuje se především právu nemovitostí, sporové agendě, občanskému, obchodnímu a stavebnímu právu a problematice exekucí. Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia pracoval na pozici podnikového právníka v německé investiční společnosti. Od roku 2008 působí v advokacii, od května roku 2009 v Advokátní kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o. Jan získal rozsáhlé zkušenosti v rámci své praxe při podpoře významných developerských projektů, právním poradenství v oblasti nemovitostí a úspěšném zastupování klientů v soudních řízeních zejm. v oblasti věcně právních vztahů, sporů týkajících se smluv o dílo a exekucí. Jan hovoří plynně německy a francouzsky.


Specializace:
Právo nemovitostíSporová agendaObčanské právoStavební právoExekuční řízení

Mgr. Martin Drápal

martin

Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval odbornou stáž u Krajského soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, a od roku 2009 do roku 2010 působil jako právní asistent v advokátní kanceláři, kde se věnoval správě a vymáhání pohledávek. Od roku 2010 pak působí v Advokátní kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o., od začátku roku 2013 jako advokátní koncipient. V rámci své praxe se Martin zabývá především právem závazkovým, a to v občanskoprávní i obchodněprávní oblasti. Dále se věnuje právu obchodních společností, právu nemovitostí a sporové agendě. Právní služby Martin poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Specializace:
Závazkové právoPrávo obchodních společnostíPrávo nemovitostíSporová agenda

Mgr. Kristýna Drápalová

kristýna

Kristýna se věnuje především právu občanskému, obchodnímu, insolvenčnímu a sporové agendě. Kristýna absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2012 zahájila svou praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři v Praze. Následně se věnovala zejména agendě spojené s vymáháním pohledávek. V advokátní kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o. působí Kristýna na pozici advokátního koncipienta od roku 2013. Kristýna se zabývá zejména vymáháním pohledávek jak českých, tak zahraničních společností, zastupováním věřitelů v insolvenčním řízení a závazkovým právem. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Specializace:
Občanské právoObchodní právoInsolvenční právoExekuční řízení

Mgr. Dominika Haltmarová

dominika

Dominika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvovala Erasmus program se zaměřením na sociální zabezpečení zemí Evropské Unie v Římě. Většinu své kariery se věnovala zejména managementu společností, transakcím s nemovitostmi, vedením agendy advokátní kanceláře, daňovým optimalizacím. V Advokátní kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o. působí od roku 2009. V rámci své současné praxe se zaměřuje zejména na oblast práva nemovitostí, akvizici pozemků pro klienty, aktivně spolupracuje při právních auditech obchodních společností a dále se zaměřuje na obchodní a pracovní právo. Hovoří plynně anglicky a komunikativně rusky.


Specializace:
Právo nemovitostíKorporátní právoPracovní právo

team