Smlouva o výkonu funkce v zákoně o obchodních korporacích
Zobrazit v PDF