Vážení klienti,

v dalším čísle našeho newsletteru se věnujeme hlavním změnám, které přinesl zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) v oblasti podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným.

Zobrazit v PDF