Vážení klienti,

v tomto čísle Vám přinášíme základní informace týkající se důsledků prodlení dlužníka
s plněním peněžitého závazků dle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014
s přihlédnutím rovněž k významným změnám této problematiky účinným již od 1. července
2013.

Zobrazit v PDF